دستگاه پرتابل SPU-3 برای تست کنتور های دیافراگمی


شرکت افق تحول سپاهان (OTS) نماینده تام الاختیار شرکت “توربولنت نوست” در ایران بوده و به عنوان تامین کننده در وندور شرکت ملی گاز ایران قرار دارد. یکی از تجهیزات تولیدی شرکت توربولنت نوست که در لیست وندور قرار دارد، دستگاه پرتابل SPU-3 برای تست انواع کنتور های دیافراگمی از G1.6 تا G 65 می باشد. این دستگاه قابلیت نصب به صورت سری با کنتور در محل را دارد و با Rang ability بالا (1/1000) می باشد که موجب می شود تست با دقت صورت پذیرد.
دستگاه پرتابل spu-3-40 با Qmin=0.04 m3/h و Qmax=40 m3/h، قابلیت تست کنتور های دیافراگمی گاز G4 تا G 25 دارد.
برای کالیبراسیون کنتور با جی ریت های متفاوت نیاز به دو دستگاه بل پرور و دو میز تست در شرایط خاص است که در SPU-3 این موضوع حل شده است. وزن پرتابل SPU-3 بین 15 تا 20 کیلو گرم می باشد و با دارا بودن ابعاد مناسب برای حمل، آسان می باشد. این تجهیز دارای پرینتر بوده و بعد از هر تست می توان گواهی صادر و در محل چاپ نماید. دقت تست تجهیز ±0.5% است و دارای وضعیت های مختلف تست (کنتور معمولی و کارکتوردار با تصحیح کننده) می باشد.
کاتالوگ، مشخصات فنی و فرم ثبت سفارش دستگاه مذکور SPU-3 در ادامه ارائه شده است.