نوشته‌ها

عملکرد کنتور گاز دیافراگمی

یکی از متداولترین وسایل اندازه گیری حجم گاز مصرفی مشترکین خانگی و تجاری،کنتور گاز از نوع دیافراگمی می باشد که عملکرد آنها را بررسی می کنیم.
مکانیزم داخلی کنتور دیافراگمی تشکیل شده از دو عدد دهلیز که هر کدام از دهلیزها توسط یک دیافراگم انعطاف پذیر به دو قسمت تقسیم می شود . با پر و خالی شدن هر دهلیز انرژی حرکتی ایجاد شده توسط مکانیزم طراحی شده به شماره انداز کنتور انتقال و حجم گاز عبوری از کنتور اندازه گیری می شود.
انرژی مورد نیاز جابه جائی دیافراگم از فشار گاز ورودی تامین می گردد . بنابراین یکی از روشهای دسته بندیهای کنتور براساس فشار کارکرد می باشد و کنتورهای دیافراگمی دارای انواع ۴/۱ پوند ، ۲پوند و۶۰ پوند می باشد .کنتورهای یک چهارم پوند دارای مصارف خانگی، کنتورهای ۲ پوند دارای مصرف صنعتی می باشد . کنتورهای ۶۰ پوند برای اندازه گیری مصرف سوخت هیترها کاربرد دارد. 
دسته بندی دیگر کنتورهای دیافراگمی بر حسب ماکزیمم ظرفیت اندازه گیری آنها می باشد  و با اصطلاح 
جی ریت (G-rate) از یکدیگر متمایز می شوند . ماکزیمم  ظرفیت اندازه گیری هر G-rate برابر با عدد G-rate کنتور بالاتر یا بعدی می باشد. به عنوان مثال ماکزیمم ظرفیت اندازه گیری کنتور G4 برابر ۶ متر مکعب در ساعت یا اندیس عددی کنتور  G6 می باشد و ماکزیمم ظرفیت اندازه گیری کنتور G6 برابر ۱۰ مترمکعب در ساعت یا به عبارت دیگر اندیس عددی کنتور G10 می باشد.
کنتورهای دیافراگمی را می توان با شماره انداز مکانیکی یا دیجیتالی تولید نمود و قابلیت نصب تصحیح کننده دما و فشار گاز را نیز دارند.

عملکرد کنتورهای هوشمند گاز

با پیشرفت اتوماسیون صنعتی قرائت و انتقال اطلاعات کنتور گاز نیز دارای اهمیت گردید. با عملکرد کنتورهای هوشمند به نقطه ای رسیده ایم که این موضوع نیز به سادگی امکانپذیر می باشد.
کنتورهای هوشمند گاز نسبت به کنتورهای قدیمی که به صورت حضوری توسط اپراتور قرائت می گردید دارای قابلیت های زیر می باشد:
۱- ثبت اطالاعات حجم مصرفی مشترک در بازه زمانی برنامه ریزی شده در حافظه کنتور هوشمند
۲- تبدیل حجم گاز مصرفی به حجم گاز استاندارد مصرف شده با توجه به دما و فشار اندازه گیری شذه گاز
۳- قابلیت ثبت دستکاریها از قبیل باز نمودن کنتور، قرار دادن میدان مغناطیسی در نزدیکی کنتور و غیره می باشد.
۴- قابلیت ارسال اطلاعات گاز مصرفی در بازه های زمانی برنامه ریزی شده به صورت رادیوئی به مرکز کنترل اطالاعات شرکت گاز
از مزیت های کنتورهای هوشمند قرائت در بازه های روزانه و حتی ساعتی می باشد و از این طریق قابلیت مدیریت انرژی مصرفی در سطح کلان و همچنین مدیریت مصرف انرژی برای مصرف کننده جزء وجود خواهد داشت.

عملکرد کنتور گاز توربینی

جهت اندازه گیری میزان مصارف گاز تا ۲۵۰۰۰ مترمکعب در ساعت و فشار گاز تا ۱۰۰ بار در ایستگاه های تقلیل فشار و ایستگاه های مترینگ از کنتور توربینی استفاده می شود.
با عبور گاز از کنتور توربینی و ایجاد دوران توربین، حرکت چرخشی توربین به شماره انداز انتقال و مقدار گاز عبور کرده از کنتور اندازه گیری و توسط شماره انداز نمایش داده می شود .
کنتورهای توربینی از سایز ۲ تا ۲۴ اینچ و جی ریت (G-rate) از ۴۰ تا ۱۶۰۰۰ و کلاس کاری ۱۵۰ ، ۳۰۰ و ۶۰۰ تولید می گردد . دامنه دقت اندازه گیری کنتور توربینی را Rangeability می نامند و برابر   Qmin/Qmax کنتور می باشد . کنتورهای توربینی با Rangeability 1/10 ، ۱/۲۰ ،۱/۳۰ تولید می گردد. کنتورهای توربینی دارای قابلیت نصب تصحیح کننده دما و فشار گاز را دارند که امکان اندازه گیری مقدار استاندارد گاز مصرف شده را فراهم می آورند .
از اصطلاح DN  در کنتورهای توربینی جهت سایز کنتور استفاده می گردد. به عنوان مثال برای کنتور توربینی ۲ اینچ از عنوان کنتور DN50 استفاده می شود و طبق استاندارد شرکت ملی گاز ایران طول کنتور توربینی سه برابر DN آن می باشد به عنوان مثال طول کنتور توربینی  DN50 برابر ۱۵۰ میلی متر می باشد.